פוליסת ביטוח למי שעודנו מפקפק

דוד: השב לי על השאלה הזאת, פבלוב. אילו היה לך בניין השווה מיליונים, כמה לדעתך היית מוכן לשלם כדי לבטח אותו?

פבלוב: אילו היה לי הכסף, הייתי מוכן לשלם אחוז קטן של ערכו האמיתי של הבניין כדי לבטח אותו ביטוח “לכל החיים”. אם יותר מעשה אחוזים או פחות, תלוי בהערכה שהייתי מעריך את היתרונות ואת החסרונות במקרה המסוים.

דוד: כשאתה משלם את דמי הביטוח, האם אתה מצפה שהבניין שלך ייפגע על-ידי דליקה או איזה נזק אחר?

פבלוב: לא, אבל אם הביטוח אינו יקר מדי, משתלם לרכוש אותו. כך הייתי בטוח לחלוטין, שתמיד יהיה לי הבניין שלי או ערכו בכסף מהביטוח.

דוד: אם הקב”ה פועל באמת בדרך שהיהדות טוענת שהוא פועל, ואתה ממשיך לחיות את חייך בסגנונך הנוכחי, אתה מבין מה יהיו התוצאות. להיטיב עם גורלך, מדוע אינך רוכש מעט ביטוח רוחני? במקרה זה, אם יתברר כי היהודים צודקים בקשר לה’, האינטרסים שלך יהיו מבוטחים. במלים אחרות, אפילו תודה שקיימת רק אפשרות זעירה שהיהדות אמת היא, משתלם לך להשקיע השקעה קטנה כדי לבטח את עצמך מפני אפשרות זאת.

פבלוב: איזה מין השקעה?

דוד: שהה מספר שבועות בישיבה ולמד תורה. אחרי שאתה כבר בישיבה, תוכל ללמוד מהו המינימום הדרוש להיות יהודי בעל מעמד איתן ותוכל אז לפעול על בסיס זה.

אני מציע לך גם ללמוד בסמינר (באנגלית) קצר מיוחד של ישיבת אש התורה. שם מציעים ראיות סטטיסטיות מוצקות (המשכנעות אפילו אנשי צבא העוסקים בפענוח צפנים) לקיומם של צפנים בעלי משמעות בתנ”ך.

לברר פרטים על הסמינר (תכנית “דיסקוברי”) ותכניות קצרות-מועד נוספות, אפשר לטלפן לישיבה במספר 6272355 (קידומת ירושלים – 02).

פבלוב: נשמע לי תובעני מדי.

דוד: ביהדות אומרים: לפום צערא אגרא!

פבלוב: יש לי שאלה אחרונה. האם תוכל לומר לי מהי עמדת היהדות בקשר ל”שמיא”?

לנושא הבא