אקטיביזם להחזיר את עבודת הקרבנות

posted in: Uncategorized | 0
יש רב חשוב, שלא אזכיר את שמו כאן, שטען, שלדעת הגר”א ותלמידיו אסור לנו בזמן הזה להתעסק בבנין בית המקדש. אני לא מפרש את הגר”א בדרך שלו, ואני סובר שהגר”א כן היה תומך בהשתדלות שלנו לבנין בית המקדש, בזמן הזה.
בין כך ובין כך הרמב”ם והחפץ חיים בליקוטי הלכות פוסקים שמקריבים קרבנות על מזבח (במקומו הנכון, בהר הבית) גם בזמן הזה, אף על פי ששאר הר הבית במצב של חורבן.
לכן אני משבח את האקטיביזם של מכון המקדש להחזיר את עבודת הקרבנות.
לדוגמא,
https://www.temple.org.il/copy-of-26

פרסום ראשון ומרגש בנושא פרה אדומה!​

השבת קראנו את פרשת פרה – ובעקבות כך, ישנן התפתחויות מרגשות במדינת ישראל!
מכון המקדש עבד בשקט ובחריצות מאז הקמת הקרן עבור פרויקט פרה אדומה לפני שנתיים. בעזרת רפתנים מקומיים, מכון המקדש ביסס מספר מקומות אפשריים ברחבי המדינה אשר מגדלים בהם עדרי פרות בכדי לגדל פרות אדומות פוטנציאליות.
לאחרונה, מכון המקדש מפקח על לידות קרובות של פרות מסוג אנגוס אדום במקום שמור! מהן מקווים למצוא מועמדות מתאימות לפרות אדומות המתאימות לשימוש בבית המקדש!
בשבת האחרונה קראנו את פרשת פרה אדומה. פרשת פרה כידוע, מתארת את ציווי פרה אדומה. הפרשה נקראת תמיד בין חג הפורים לבין חג הפסח וזאת מכיוון שכאשר עולי הרגלים היו מעלים את קרבנותיהם לבית המקדש, הם היו צריכים להיטהר מטומאת מת, והם היו יכולים לעשות זאת אך ורק באמצעות הזיה של אפר הפרה האדומה על ידי כהני בית המקדש.
התמונה המצורפת מראה את חמשת הפרות אשר הן חוד החנית של הפרויקט החדש של מכון המקדש!!!

null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *