ונתתיך לאור גוים

רשימת נושאים

 • תורת "המפץ הגדול" - הוכחת ה' או הפרכת האמונה?
 • הוכחתו של רבי עקיבא לקיומו של ה'
 • ה' ממשיך לפקח על עניניהם של בני-האדם
 • האם מצוות היהדות הן דרישות שהייתי מצפה לשמוע מבורא הכל-יכול?
 • פוליסת ביטוח למי שעודנו מפקפק
 • בגן עדן וגהינם
 • נסי מלחמת המפרץ
 • החפץ חיים שנא את מנהיגי רוסיה הקומוניסטית
  הקללה שהורידה את טרוצקי
 • מדוע ה' אפשר לשואה להתרחש?
 • רמז לתפקידו של המרגל, אלי כהן הי"ד, בתורה
 • קודים בתורה - לחיבור אינטרנט מהיר    
  אם יש לך חיבור איטי לאינטרנט לחץ כאן
 • קרבנות כחלק מתהליך של גאולה אע''פ שאין עושין תשובה חלקים ממאמרו של מר ש. שיינמן שקבל את הסכמת הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש
  לחץ כאן לשמוע לרב יוסי פלאי מדבר על מסורת ומקום המקדש
  לסרט בנושא- תולעת השני, לחץ כאן

  לעיין בהסכמת הרב ישראל אריאל, שליט"א למאמרי

  מצוה להשתדל להקריב קרבנות בזמן הזה! לחץ כאן

  תנ"ך

  תכלת

  לעמותת פתיל תכלת

  לחץ כאן

  הר הבית


  פרסומת

  ישיבת בית הבחירה
  תלמידי הישיבה עוסקים בנושאים הקשורים לבית המקדש, על מנת לעשות.

  בגן עדן וגהינם

  דוד: כאן אציג את שיטת הרב משה חיים לוצאטו, במאמר העיקרים בנושאים גן עדן וגהינום

  והנה הוכנו מקומות לנשמות בצאתן מן הגוף, אחד לנוח בו אם זוכה עד זמן התחיה, ואחד ליצרף בו בעונשין אם עונות בה שמונעין אותה ממנוחה. והנה מקום המנוחה נקרא גן עדן, ויש בו מדריגות שונות, ויש גן עדן תחתון וגן עדן עליון. בתחתון יושבות הנשמות בדמות הגופים שהיו בם, ונהנות שם במיני הנאות רוחניות, והמקום מוכן למיני ההנאות ההם שהוחקו לימצא שם. ובעליון, יושבות הנשמות בבחינת נשמות ממש ונהנות במיני הנאות רוחניות גדולות ונשגבות מההנאות שבתחתון, ויש שם חילוף זמנים ושנוי עתים להנאות שונות ומתחלפות ומדריגות שונות לנהנים בהם:

  והגהינם הוא מקום לנשמות הראויות ליענש, ושם מגיע להם צער ומכאובים כפי מה ששייך בהם לפי ענינם. ויש מדריגות שונות של צער כמו שיש מדריגות שונות של תענוג. ובצער ההוא ישאו החוטאים את עונם. ואם ראוים הם לשכר אחר כך הנה יטהרו מחטאם וילכו למנוחה. ואם לא יענשו עד אבדם, ודבר זה לא יקרא לישראל אלא מעט מן המעט:


  לנושא הבא
  הכותל האתר הוקם ע"י מר ש. שיינמן מתנועת חזון ציון
  כתובת ראשית www.vilnagaon.org/hebrew/default.htm
  © 2002/ 5762 בלוח העברי